Gratis Guides

Skab et optimalt fysisk og kemisk arbejdsmiljø.
Download vores guides, og bliv klogere på, hvordan I overholder gældende krav og regler

Få styr på lovgivningen

Hent vores to mest populære guides og få styr på kravene til dig og din virksomhed

5 krav i arbejdsmiljøloven, din virksomhed skal overholde

Arbejdsmiljøloven er forpligtende, og dens regler kan ikke gradbøjes. Sker der et brud på loven, får du en bøde eller i værste fald en fængselsstraf. Hent guiden og få styr på 5 krav, du skal kende til og overholde.

6 krav til dokumentation af farlige kemiske stoffer og materialer

Se, hvad der kræves af dig som arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøleder eller arbejdsgiver i forhold til at beskytte dine kollegaer mod eksponering for farlig kemi.

Opdatér dig selv med den nyeste viden

Andre guides om sundhed, sikkerhed, digital læring og kemistyring

Undgå arbejdsulykker med e-læring. Download guiden her.

Sådan bruger du e-læring til at træne jeres medarbejdere i sikkerhed på arbejdspladsen - uden at spilde tid og ressourcer. Download guiden her.

Guide: 8 trin til en sikker arbejdsplads Du får en oversigt over sikkerhedsretningslinjer, som du og dine kollegaer kan igangsætte og overholde, så I alle kan nyde godt af et sikkert arbejdsmiljø.
CLP-mærkning og farepiktogrammer - få overblik med denne plakat

Download vores CLP-plakat og giv dine medarbejdere overblik over farepiktogrammerne og hvilke farer, der er forbundet med dem.

Sikkerhedsdatablade - Her er de 7 vigtigste punkter | EcoOnline

Download en enkel oversigt over hvordan du hurtigt kan finde frem til den vigtigste information i et sikkerhedsdatablad.

Kemiske risici i industri- og forsyningsvirksomheder | EcoOnline

I denne 11 siders PDF-guide får du et overblik over de mest almindelige kemiske risici i industri- og forsyning og hvad du kan gøre for at kontrollere dem.

Guide til personlige værnemidler | Få overblikket her | EcoOnline

Personlige værnemidler er udstyr som iføres for at beskytte mod farlige stoffer eller miljøer. Download vores guide og få overblik over de personlige værnemidler.

Her er 22 stoffer du bør substituere - gratis guide | EcoOnline

Download vores guide, der fortæller dig, hvilke 22 stoffer du bør substituere nu og hvilke sikrere alternativer du nemt kan substituere til

Oversigt over 10 stoffer, der er farligere end du tror | EcoOnline

Download vores oversigt over 10 stoffer, materialer og produkter, som bliver anvendt på mange arbejdspladser

Guide: 7 facts alle bør vide om bæredygtighed

Bliv klogere på syv facts om bæredygtighed med en kemisk og fysisk arbejdsmiljøvinkel, som alle bør kende til.

Sådan håndterer du et eksponeringsscenarie | EcoOnline

Download en trinvis vejledning til, hvad du skal gøre, når du modtager et eksponeringsscenarie.

5 trin til at lykkes med din kemidatabase | EcoOnline

Vi giver dig en 5-trins indføring i, hvordan du på en enkel måde kan opfylde alle de krav, som arbejdstilsynet stiller til en database over kemi.

Substitution – erstat kemiske stoffer | EcoOnline

Substitution af kemikalier handler om at erstatte stoffer og produkter, der er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer.