10 almindelige stoffer – som er farligere end du tror

Hvert år dør omkring 80.000 mennesker af kræft i EU på grund af eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Ved at øge kendskabet til farlige stoffer kan mange ulykker og sygdomme undgås...

Læs mere

22 stoffer du bør substituere nu

Til at hjælpe dig med at komme i gang med den komplicerede proces med substitution af de farligste kemikalier i din virksomhed, har vi udarbejdet en guide med en liste over kemikalier, som du bør begynde at substituere med det samme.

Læs mere

7 facts alle bør vide om bæredygtighed

Vores samfund har gjort store fremskridt i det sidste århundrede, både økonomisk, teknologisk og socialt. Men disse fremskridt har også ført til skader på vores miljø. En aldring af vores arbejdsstyrke betyder også, at folk kommer til at være på arbejdsmarkedet i længere tid...

Læs mere

8 trin til en sikker arbejdsplads

Du får en oversigt over sikkerhedsretningslinjer, som du og dine kollegaer kan igangsætte og overholde, så I alle kan nyde godt af et sikkert arbejdsmiljø.

Læs mere

CLP-plakat

Siden 2012 har CLP givet retningslinjer for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. Efter 1. juni 2017 skal alle sikkerhedsdatablade og faresymboler opdateres i overensstemmelse med CLP’s kemikaliebestemmelser...

Læs mere

De 7 vigtigste punkter i et sikkerhedsdatablad

Download en enkel oversigt over hvordan du hurtigt kan finde frem til den vigtigste information i et sikkerhedsdatablad.

Læs mere

Dine 6 pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer

Guiden er en indføring i, hvad der kræves af dig som arbejdsmiljørepræsentant, arbejdsmiljøleder eller arbejdsgiver i forhold til at beskytte dine kollegaer mod eksponering for farlig kemi.

Læs mere

Kemiske risici i industri- og forsyningsvirksomheder

Branchegruppen industri- og forsyning er statistisk set en af de farligste branchegrupper at arbejde indenfor i Danmark. I denne 11 siders PDF-guide får du et overblik over de mest almindelige kemiske risici og hvad du kan gøre for at kontrollere dem.

Læs mere

Personlige værnemidler

Personlige værnemidler er beregnet til beskyttelse af en person, mens man udfører enhver form for potentielt farligt arbejde hvor der kan være risiko for slag, snit, brand, skadelig kemi, støv og andet...

Læs mere

Quiz: Hvor bevidst er du om risiciene i din virksomhed?

Vi har oprettet en quiz, så du kan teste din viden på forskellige områder inden for arbejdsmiljø og sikkerhed. Så du kan se, hvor informeret du er, eller om der er nogle områder i din egen virksomheds arbejdsmiljø, som du måske ønsker at se nærmere på.

Læs mere

Sådan håndterer du et eksponeringsscenarie

Download en trinvis vejledning til, hvad du skal gøre, når du modtager et eksponeringsscenarie.

Læs mere

Sådan lykkes du med din kemidatabase (5-trins guide)

En kemidatabase er et værktøj, der giver dig information om de kemikalier, der bliver brugt på din arbejdsplads. I denne guide giver vi dig en 5-trins indføring i, hvordan du på en enkel måde kan opfylde alle de krav, som arbejdstilsynet stiller til en database over kemi.

Læs mere

Substitution – sådan erstatter du farlige kemikalier

Substitution betyder udskiftning. Substitution af kemikalier handler om at erstatte stoffer og produkter, der er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer. Download vores guide til substitution i 6 trin til venstre.

Læs mere