10 almindelige stoffer – som er farligere end du tror

Hvert år dør omkring 80.000 mennesker af kræft i EU på grund af eksponering for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen. Ved at øge kendskabet til farlige stoffer kan mange ulykker og sygdomme undgås...

Læs mere

CLP-plakat

Siden 2012 har CLP givet retningslinjer for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. Efter 1. juni 2017 skal alle sikkerhedsdatablade og faresymboler opdateres i overensstemmelse med CLP’s kemikaliebestemmelser...

Læs mere

De 7 vigtigste punkter i et sikkerhedsdatablad

Download en enkel oversigt over hvordan du hurtigt kan finde frem til den vigtigste information i et sikkerhedsdatablad.

Læs mere

Sådan håndterer du et eksponeringsscenarie

Download en trinvis vejledning til, hvad du skal gøre, når du modtager et eksponeringsscenarie.

Læs mere

Sådan lykkes du med din kemidatabase (5-trins guide)

En kemidatabase er et værktøj, der giver dig information om de kemikalier, der bliver brugt på din arbejdsplads. I denne guide giver vi dig en 5-trins indføring i, hvordan du på en enkel måde kan opfylde alle de krav, som arbejdstilsynet stiller til en database over kemi.

Læs mere

Substitution – sådan erstatter du farlige kemikalier

Substitution betyder udskiftning. Substitution af kemikalier handler om at erstatte stoffer og produkter, der er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer. Download vores guide til substitution i 6 trin til venstre.

Læs mere