Sørg for at dine kunder altid har adgang til opdateret kemikaliedokumentation - også i net-butikken

I henhold til CLP-forordningen skal enhver, der køber produkter, som indeholder farlige kemikalier, straks kunne se de oplysninger, der er angivet på faremærket. For net-butikker er dette særligt udfordrende. Shoplink tilbyder en realtidsforbindelse mellem produktsiderne på dit websted eller dit bestillingssystem og alle dine sikkerhedsdatablade.

Det er også muligt at sikre, at piktogrammer og faretekster vises for alle produkter i din onlinebutik, som krævet i loven.

Nøglefunktioner:

  • Direkte link til alle sikkerhedsdatablade
  • Direkte link til alle arbejdspladsbrugsanvisninger
  • Direkte link til piktogrammer og faretekster

Modul til: Publisher eller Reseller