Blog

I vores blog finder du gode råd til sikker håndtering af farlig kemi på din arbejdsplads, samt hvordan du håndterer den lovpligtige dokumentation.

Dine 6 lovmæssige pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer

Om sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, kemisk APV og hvad du som arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant er lovmæssigt forpligtet til at gøre for at passe på dine medarbejdere.

Læs mere