DOWNLOAD

Substitution – sådan erstatter du farlige kemikalier

Substitution betyder udskiftning. Substitution af kemikalier handler om at erstatte stoffer og produkter, der er farlige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer. Download vores guide til substitution i 6 trin til venstre.

Substitutionspligt handler om at erstatte de farligste stoffer med mindre farlige og kræves ved lov alle virksomheder, der professionelt bruger produkter, der indeholder farlige og skadelige kemikalier.

Gennem nationale love, såsom Arbejdsmiljøloven, samt Det Europæiske Kemikalieagenturs REACH finder du substitutionskrav.

Substitution har mange fordele foruden at reducere risikoen for personskade og miljø. Tænk bare på alle de penge, du kan spare på reduceret behov for sikkerhedsforanstaltninger og særlige rutiner i forbindelse med produktion, brug, affaldshåndtering og transport!

Fem fordele ved substitution:

  • Reduceret risiko for personskade og miljø
  • Reduceret behov for sikkerhedsforanstaltninger (værnemidler) og særlige procedurer i forbindelse med produktion, brug, affaldshåndtering og transport
  • Reduceret mængde farligt affald
  • Reducerede affaldshåndteringsomkostninger
  • Gunstigt for markedsføring af produktet eller forretningen

Hvad skal din virksomhed gøre?

Du skal erhverve viden om hvilke kemikalier, der kan udgøre en fare og vurdere risici for sundhed og miljø.

I overensstemmelse med EUs lovgivning, REACH, samt Arbejdsmiljøloven, er det påkrævet, at du vurderer, om de produkter, du bruger, der indeholder farlige kemikalier, kan erstattes med mindre farlige alternativer.

Du bør også overveje, om det er muligt at vælge en anden arbejdsmetode for at undgå brugen af ​​farlige kemikalier.

Bemærk, at substitutionsforpligtelsen giver mulighed for en undtagelse, hvis urimelige omkostninger eller ulemper kan dokumenteres.

Hvordan kan du vide, om et stof skal udskiftes?

Hvis du foretager en grundig risikovurdering, får du et klart overblik over hvilke stoffer der har de farligste egenskaber. Det er særlig relevant at erstatte kemikalier, der udgør en risiko for kræft, skade på gener, reproduktive skader og allergi.

Ved at kortlægge risiko ved kemikalier i vores digitale database, ChemiControl, får du nemt overblik over kemikalier, der bør prioriteres i virksomhedens substitutionsarbejde. Med adgang til en stor database med sikkerhedsdatablade kan du søge efter alternative kemikalier og sammenligne risiko

Derudover er der er et godt tip til at holde et vågent øje med, hvilke stoffer der opgives på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer og kandidatlisten i REACH.

Kandidatlisten indeholder stoffer, der giver anledning til alvorlig bekymring for sundhed og / eller miljø (SVHC). Stoffer på denne liste er kandidater til yderligere regulering i henhold til REACH. Der følger pligt til at give oplysninger om omdannelse og anvendelse af et stof på kandidatlisten. Hvis der er stoffer på denne liste, der indgår i produktionen eller salget af dine varer, så overvej substitution snarest muligt.

 

Se hvilke stoffer der er på den aktuelle kandidatliste hér.

Seks trin til substitution

Kom i gang og erstat de farligste kemikalier – det betaler sig i det lange løb. Start med vores guide, som tager dig gennem seks trin. Du kan downloade den i højre side.

Downloads

Indtast dine oplysninger for at downloade