Whistleblower software | EcoOnline
Whistleblowerordning til din virksomhed

Whistleblower software

Vores software giver dig en effektiv whistleblowerordning med mulighed for anonym rapportering og undersøgelse.

Giv medarbejdere og andre interessenter mulighed for at rapportere forseelser og uregelmæssigheder, som din arbejdsplads' nuværende processer overser.

Med vores løsning sørger vi for, at din virksomhed får de oplysninger, den har brug for til at træffe foranstaltninger, samtidig med at du beskytter whistlebloweren.

 

Whistleblower-DK

Anonym whistleblowerordning, der lever op til lovkravene

EcoOnlines whistleblower software giver dine medarbejdere og andre interessenter mulighed for at rapportere anonymt eller med et navn. Den, der vil indrapportere (whistlebloweren), skal blot udfylde en formular og indsende den. Det kan gøres hvor som helst fra via mobil eller PC. Whistlebloweren får en kode, og denne kode bruges til at logge ind og følge sagen. Dette er for at sikre, at alt forbliver anonymt.

I overensstemmelse med EU's direktiv om beskyttelse af whistleblowere omfatter indberetningen offentlige indkøb, overtrædelse af konkurrencereglerne og bestikkelse.

Whistleblowerloven trådte i kraft den 17. december 2021, og den stiller bl.a. krav om, at der skal etableres whistleblowerordninger på alle private og offentlige arbejdspladser med mere end 50 ansatte.

 

Whistleblowing report internal view

Gør det nemmere at rapportere forseelser

 • Giv dine medarbejdere og interessenter mulighed for at rejse problemer, som ikke bliver bemærket.
 • Håndtér whistleblowersager professionelt uden at bruge en mellemmand.
 • Grænsefladen tilskynder til at rapportere problemer, som normalt ikke ville blive rapporteret gennem andre processer og interne kanaler.
 • Måden at rapportere på tilskynder dem, der er bekymrede for negative konsekvenser, til at rapportere.
 • Tovejskommunikation mellem whistlebloweren og den ansvarlige i din virksomhed foregår på en måde, hvor der efterfølgende kan indsamles flere oplysninger og viser, at der er foretaget opfølgning og handlet.
Whistleblowing report internal view

Overhold kravene og undgå bøder

 • Overhold dine etiske, juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser og undgå sanktioner og bøder.
 • Sørg for, at whistleblowersager straks sendes videre til en udpeget ansvarlig.
 • Skab en forudbestemt og kontrollerbar arbejdsgang for at sikre rettidig håndtering af whistleblowingrapporter.
 • Indarbejd dokumentation og juridiske krav i processen.
 • Giv whistlebloweren opdateringer og feedback.
 • Opbevar en kontrollerbar fortegnelse over de foranstaltninger, der er truffet for at behandle sagen.
 • Sikr whistleblowerens anonymitet.
 • Vis internt og eksternt, at du tager hånd om uregelmæssigheder og forseelser.
 • Indbyg dokumentation og juridiske krav i processen.
report-it.ecoonline.anonymous

Forbliv anonym som whistleblower

 • Rapportér hurtigt og nemt, når du ser/bemærker en uregelmæssighed.
 • Sikr din anonymitet, men lad andre vide, hvad du har oplevet.
 • Der er anonym tovejskommunikation, så du kan stille spørgsmål og få svar til sagen.
 • Whistleblower-funktionen kan tilgås via både mobil og desktop.

Vigtige funktioner

New-Icon_Key-Features
Undgå tredjeparter

Du får professionel og proaktiv håndtering af whistleblower-sager uden at have brug for mellemled som advokater og myndigheder.

New-Icon_Key-Features
Få notifikationer

Der sendes øjeblikkelige notifikationer via sms, tale, e-mail eller push-meddelelser til en eller flere udpegede personer, der skal håndtere whistleblower-sagen.

New-Icon_Key-Features
Direkte kommunikation via mobil eller pc - anonymt

Sagen kan håndteres direkte mellem den udpegede person og den anonyme whistleblower via computer eller mobil.

New-Icon_Key-Features
Proaktiv proces

Behandling af whistleblower-sager kan ske i henhold til en foruddefineret proces/plan.

New-Icon_Key-Features
Automatisk dokumentation

Alle handlinger, der foretages i forbindelse med kommunikations- og whistleblowing-processen, dokumenteres automatisk.

Vi er vilde med vores kunder

10.000+ virksomheder bruger EcoOnline i dag

Og vi er glade for hver og en. Fra den lokale dyrlæge til de internationale mastodonter. Nogle af dem har været så venlige at fortælle om deres oplevelser med EcoOnline-platformen. Læs mere om, hvad de siger.

Se hvad kunderne siger

Vil du se vores whistleblowersystem?

Book et kort online-møde med en konsulent og få en demo af whistleblowerløsningen med det samme.

Book et møde her
Johnny DK

Johnny Green Nilsson

Business Development Executive, EcoOnline