Overhold kemikalielovgivningen med Reseller | EcoOnline

Overhold kemikalie-lovgivningen med Reseller

Reseller giver dig nem adgang til de sidste nye sikkerhedsdatablade og automatiserer en stor del af det arbejde, du som forhandler af kemikalier gør manuelt i dag.

reseller-danmark

Overhold reglerne for videresalg af kemikalier

Forhandlere af kemiske produkter er underlagt strenge regler og love. Produkternes sikkerhedsdatablade skal opbevares i 10 år efter indkøbet, og alle annoncer og reklamer for farlige stoffer eller blandinger skal indeholde oplysninger om produktets fareklassifikation eller -kategori. Det kan være noget af en udfordring at efterleve disse regler – især hvis det gøres manuelt. 

EcoOnlines Reseller hjælper dig med at overholde lovgivningen og kemikaliesikkerheden. Med Reseller kan du søge efter sikkerhedsdatablade i vores ajourførte database og linke dem til dine produktsider. På den måde kan du let dokumentere over for myndighederne, at du overholder lovgivningen og informere dine kunder om kemiske risici.

Mange netbutikker fejler - undgå at blive en af dem

Ifølge Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) opfylder 78% af de inspicerede produkter ikke de krævede standarder og overholdelsen af kravene. Det er et mønster, der også ses i de nordiske lande, hvor en nylig norsk undersøgelse viser, at70 % af netbutikkerne ikke overholder lovkravene.

Vigtige funktioner

New-Icon_Key-Features
MINE PRODUKTER

Hent dine kemikalielister i vores cloud-baserede database, gruppér kemikalierne, og vedhæft yderligere produktoplysninger.

New-Icon_Key-Features
SØG EFTER SIKKERHEDSDATABLADE

Integrer vores søgefunktion til sikkerhedsdatablade på dit websted. Forbindelsen til EcoOnline i realtid sikrer, at sikkerhedsdatabladene og andre kemikaliedokumenter altid er up to date.

New-Icon_Key-Features
SHOPLINK

Føj tilføjelsesprogrammet Shoplink til din webbutik eller produktliste. Realtidslinks sikrer, at alle kemikaliedata er tilgængelige.

New-Icon_Key-Features
DISTRIBUTION

Send ajourførte sikkerhedsdatablade til dine kunder (via e-mail eller link) med tilføjelsesprogrammet Distribution – fuldt integreret i din ERP.

Vi er vilde med vores kunder

10.000+ virksomheder bruger EcoOnline i dag

Og vi er glade for hver og en. Fra den lokale dyrlæge til de internationale mastodonter. Nogle af dem har været så venlige at fortælle om deres oplevelser med EcoOnline-platformen. Læs mere om, hvad de siger.

Se hvad kunderne siger

Overhold alle love og forordninger med Reseller

Book en demo hos en af vores konsulenter for at drøfte digitalisering af din kemikaliestyring med EcoOnline.

Book demo
Johnny DK

Johnny Green Nilsson

Business Development Executive, EcoOnline

Bliv klogere på kemihåndtering

| Health & Safety
Få styr på kravene til ESG-rapportering

Virksomheder med over 250 ansatte skal de kommende år begynde at imødekomme krav til rapportering af ESG (Environment,...

| Health & Safety
Hvad er en whistleblowerordning?

Alle danske arbejdspladser med 50+ ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023....

| Health & Safety
Digitalisering af din kriseplan + 7 tips til kriseplanen

Har alle dine kollegaer styr på, hvordan de skal agere i en krisesituation?