Skabelon/skema

Trin-for-trin-skabelon til kemisk risikovurdering

Den kemiske risikovurdering er lovpligtig. Du skal lave den omkring alle processer, hvor dine kollegaer håndterer kemi eller farlige stoffer og materialer.

Ifølge Arbejdstilsynet skal du beskrive 7 punkter:

  1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
  2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
  3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
  4. Virkningen af de forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
  5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser (kun i visse tilfælde)
  6. Arbejdstilsynets grænseværdier
  7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed.

Vi har gjort det nemt for dig. Download vores trin-for-trin-skabelon til kemisk risikovurdering – og slip for at opfinde din egen metode. 

Få dit eksemplar af skabelonen tilsendt med det samme

smartmockups_kvtf8a6d