Sikkerhedsdatablad

Er et lovpligtigt ledsagedokument, som skal indeholde oplysninger om farlige egenskaber og anbefalede værnemidler ved anvendelse af et farligt kemikalie. Den mest almindelige forkortelse for sikkerhedsdatabladet er SDS.

Sikkerhedsdatabladet skal sørge for, at dem, der arbejder med eller i nærheden af ​​farlige kemikalier, er i stand til at beskytte sig mod sundhedsskade.

Fabrikanter, importører eller leverandører af ​​kemikalier er forpligtet til at vedlægge sikkerhedsdatabladet ved første levering og ved senere ændringer i sikkerhedsdatabladet.

De moderne krav til kemisk dokumentation har resulteret i, at et sikkerhedsdatablad kan indeholde flere hundrede sider. Heldigvis er ikke alle oplysninger lige relevante. For at gøre det lettere for dig at finde ud af de vigtigste punkter, har vi lavet et overblik over de 7 vigtigste. Download her.

Har du brug for at oprette og distribuere sikkerhedsdatablade?

Læs mere om, hvordan du med systemet ChemiControl nemt kan levere dine sikkerhedsdatablade og holde dem opdaterede.

Eller er du en arbejdsgiver i et firma der bruger farlige kemikalier?

Så er det nemlig din pligt at gøre sikkerhedsdatablade tilgængelige for dine ansatte. Læs mere om, hvordan ChemiControl gør det nemt for dig at for at opfylde denne forpligtelse.