Ordbog for HSEQ

På denne side finder du en ordbog med praktiske forklaringer af forskellige udtryk og begreber inden for HSEQ, arbejdsmiljø og sikkerhed. Ønsker du mere dybdegående viden om specifikke emner inden for HSEQ, anbefaler vi, at du også besøger vores blog, webinarer eller guides

Ordbog

 

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven samler de lovmæssige rammer, der bl.a. skal sikre et godt arbejdsmiljø.

Læs mere >

Arbejdspladsbrugsanvisning

En arbejdspladsbrugsanvisning er et lovpligtigt dokument, der instruerer medarbejderne i sikker håndtering af et farligt kemisk produkt.

Læs mere >

CLP klassificering & mærkning

CLP er EUs forordning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier og kemikalieblandinger.

Læs mere >

Eksponeringsscenarie

Et eksponeringsscenarie skal indeholde praktiske råd til sikker brug af et kemikalie gennem hele dets livscyklus, uden at risikere skade på mennesker og miljø.

Læs mere >

Godkendelseslisten

Godkendelseslisten indeholder kemikalier, som er ”under overvågning”.

Læs mere >

Kandidatlisten

EUs liste over kemikalier som anses for at være særligt farlige.

Læs mere >

Kemidatabase

En samling af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige kemikalier, der anvendes eller produceres i virksomheden.

Læs mere >

Kemikalier

Er en fællesbetegnelse for kemiske stoffer og blandinger.

Læs mere >

Kemisk risikovurdering

Risikovurdering er en grundig gennemgang af, hvad der kan forårsage skade eller sygdom på din arbejdsplads.

Læs mere >

REACH: EUS KEMIKALIEBESTEMMELSER

REACH er EU’s forordning om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier.

Læs mere >

Sikkerhedsdatablad

Er et lovpligtigt ledsagedokument, som skal indeholde oplysninger om farlige egenskaber og anbefalede værnemidler ved anvendelse af et farligt kemikalie. Den mest almindelige forkortelse for sikkerhedsdatabladet er SDS.


Læs mere >

SIN-listen

SIN-listen er af en database med kemikalier, der højst sandsynligt vil blive forbudt eller underlagt begrænsninger inden for den nærmeste fremtid.


Læs mere >

Substitution

Det at erstatte eller udfase farlige kemikalier.


Læs mere >

Kontakt os her