Nye formkrav fra arbejdstilsynet

Mere formatfrihed og mere fokus på arbejdsprocesser skal få flere til aktivt at bruge arbejdspladsbrugsanvisninger.

Arbejdstilsynet nedsatte i 2017 en dialoggruppe for at revurdere formkravet til arbejdspladsbrugsanvisningerne på det kemiske område. Dette skete da man ønskede et mere fleksibelt format, da man havde oplevelsen af, at arbejdspladsbrugsanvisningerne mange steder ikke bliver brugt og ikke viste arbejdsgangen på tilstrækkelig god vis.

Derfor ønsker arbejdstilsynet større fokus på arbejdsprocesserne i stedet for på produkterne, som tidligere har været den udbredte tilgang til arbejdspladsbrugsanvisninger. Disse skal fortsat være kontrollerbare, dokumenterbare og selvfølgelig tilgængelige for målgruppen.

Ændringerne betyder blandt andet at der nu er mere metodefrihed. Det vil sige, at det fremover er tilladt at have sin arbejdspladsbrugsanvisning i det format, man ønsker, og som virker mest optimalt for jeres virksomhed. Derfor er det også tilladt at fortsætte med det nuværende 16 punktsformat, hvis dette ønskes.

Sikkerheden skal der selvfølgelig ikke slækkes på, og alle EU-krav og beskyttelsesniveauer skal stadig overholdes. Arbejdspladsbrugsanvisninger SKAL stadig laves, men I bestemmer nu selv i højere grad i hvilket format.

Sikkerhedsdatablade SKAL stadig være opdaterede, og der er stadig 10 års arkiveringspligt. Ligeledes er der stadig de samme krav til håndtering og registrering af stoffer på kandidatlisten, kræftfremkaldende stoffer, osv.

*Opdatering: Denne regelændring er under udarbejdelse. Arbejdstilsynet meldte d. 1. juli 2018 som udstedelsesdato, men regelændringerne er endnu ikke udstedt. Vi følger udviklingen, og så snart der er nyt, kan du læse om det i vores nyheder og i vores nyhedsbrev.