Kemisk risikovurdering

Risikovurdering er en grundig gennemgang af, hvad der kan forårsage skade eller sygdom på din arbejdsplads.

Risikovurdering involverer kortlægning og dokumentation af brugen af ​​kemikalier i virksomheden. Laver du en omhyggelig risikovurdering af kemikalierne, har du et godt fundament for yderligere lovpligtigt arbejde, såsom substitution.

Ved hjælp af risikovurdering og foranstaltninger kan du øge sikkerheden ved brug af kemikalier. En sådan vurdering vil gøre det muligt for dig at vurdere, om du har taget passende forholdsregler, eller om du skal gøre mere for at forebygge.

Med ChemiControl kan du mere effektivt udføre risikovurderinger. Vi giver dig informationerne så du kan kortlægge kemiske egenskaber, mængde og anvendelsesmåde for kemikaliet, og om arbejdsprocesserne og arbejdsudstyret er passende. Dette gør dig i stand til at sikre, at de sundheds- og sikkerhedsrisici, der er forbundet med farlige kemikalier, reduceres til et rimeligt niveau.

Læs mere om risikovurdering på Arbejdstilsynets sider.