Kemikalier

Er en fællesbetegnelse for kemiske stoffer og blandinger.

Kemikalier kan forekomme i naturlig tilstand, eller de kan være industrielt fremstillede. I dag bruger vi flere kemikalier end nogensinde, både hjemme og på arbejdet.

Vi taler primært om farlige kemikalier, som kan udgøre en risiko for arbejdstageres sikkerhed og sundhed. Det vil sige kemikalier, som kan være ætsende, giftige, genotoksiske, reproduktionsskadelige, allergifremkaldende og irriterende, eller som kan forårsage eller øge hyppigheden af ​​kræft.

Du kan blive udsat for kemikalier ved indånding, gennem huden eller ved sluge dem. Faren afhænger af ​​det kemiske stofs egenskaber, samt hvordan og hvor længe du udsættes for det.

Læs mere om vores løsninger, der gør det muligt for virksomheder at forhindre sygdom, ulykker og skader forårsaget af farlige kemikalier.