Kemidatabase

En samling af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger for farlige kemikalier, der anvendes eller produceres i virksomheden.

En opdateret kemidatabase er nøglen til at lykkes med et systematisk, kemisk sikkerhedsarbejde. Virksomheder, der fremstiller, bruger, pakker eller opbevarer farlige kemikalier, er ansvarlige for at udarbejde en ​​kemidatabase, og for at risikovurdere kemikalierne.

Læs hvordan Chemical Manager kan hjælpe dig med håndtering af SDS og kemisk risikovurdering >

Et lovkrav

Kravet om en kemisk database er forankret i REACH-forordningens artikel 31 om sikkerhedsdatablade. Forordningen beskriver, hvordan man beskriver kemikaliers fysiske, kemiske og sundhedsmæssige farer. Oplysninger om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger og førstehjælpsbehandling bør være lette at finde.

Men der er flere grunde til at have en kemidatabase end blot, at det er pålagt ved lov. En opdateret og let tilgængelig database gør din arbejdsplads til et sikkert sted at være for dig og dine kollegaer. Med fuld kontrol over virksomhedens kemikalier får du overblik over risiko og dermed også evnen til at reducere den.

En digital kemidatabase

De nuværende regler for kemikaliedokumentation er den mest omfattende i EU’s historie. Kravet om, hvad dokumentationen skal indeholde, kan resultere i et dokument, der ofte består af hundredvis af sider. Derudover er der et krav om at gemme dokumentationen i 10 år efter sidste anvendelse af produktet..

Dagene hvor du kunne opbevare den kemiske dokumentation i et ringbind er forbi. I dag er det umuligt at varetage medarbejdernes sikkerhed og følge loven uden en digital database.

Læs mere om vores digitale kemidatabase til sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger, Chemical Manager.