7 facts alle bør vide om bæredygtighed | EcoOnline [env][wh]
Download guide

7 facts, du bør kende om bæredygtighed

  • 52% af alle arbejdsrelaterede
    dødsfald skyldes kræft
  • 3 ud af 5 arbejdstagere i EU
    har muskelskeletsygdomme
  • Kun 0,5%. af verdens
    vand kan drikkes

Kemisk eksponering, dårlige arbejdsstillinger og udledning af miljøskadelige stoffer ...

Bæredygtighed har mange ansigter. Og miljø er bare ét af dem. Men hvis din virksomhed for alvor skal være bæredygtig, gælder det om at nå hele vejen rundt.

Download denne guide for at få tips til, hvordan I håndterer 7 af de største benspænd på vejen mod en bæredygtig virksomhed. 

Udfyld felterne. Hent din guide

smartmockups_kr1zl6q5