Nye EU-regler betyder, at danske regler for kræftfremkaldende stoffer på arbejdspladsen bliver ændret fra den 17. januar 2020.

Helt konkret betyder det, at man sænker grænseværdien for følgende fem kræftfremkaldende stoffer:

Stof Anvendelse CAS.nr.
1,2-epoxypropan Bruges blandt andet i gearolier i fremstillingsindustrien 75-56-9
o-toluidin Indgår blandt andet i fødevarer, lægemidler og kosmetik 95-53-4
1,3-butadien Bruges blandt andet inden for metal og maskiner i fremstillingsindustrien 106-99-0
Bromethylen Anvendes blandt andet i den kemiske industri 74-96-4
Stofgruppen ildfaste keramiske fibre Bliver primært brugt som isoleringsmateriale, o.l. 999-61-1

 

Vurder behovet for yderligere foranstaltninger

Hvis de ansatte på din arbejdsplads udsættes for disse stoffer, så er det vigtigt at vurdere, om I har behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger, så I er sikre på at overholde de nye grænseværdier.


Stoffer der kan optages gennem huden

I bekendtgørelsen om de nye grænseværdier er det også vigtigt at notere jer, at der er indsat en anmærkning om, at fem stoffer kan optages gennem huden. Her er der tale om stofferne benzen, ethylenoxid, acrylamid, o-toluidin samt hydrazin.


Udvikling af respirabelt kvartsstøv

De nye regler betyder også, at arbejdsprocesser, hvor der kan udvikles respirabelt kvartsstøv, bliver omfattet af EU’s kræftregulering. Dermed skal du tage særlige forholdsregler, for eksempel i forbindelse med recirkulation af udsuget luft.

 

Læs mere om de nye regler, der træder i kraft den 17. januar.