ECOONLINES Miljøpolitik

Miljøpolitik - vi er miljøcertificerede

Low angle view of tall trees against the sky

Vores holdning til miljøinitiativer

Vi er et softwarefirma, der udvikler og sælger webbaseret software, konsulenttjenester og uddannelse i kemikaliehåndtering. Vores produkter hjælper producenter, detailhandlere og slutbrugere af kemikalier med aktivt at fremme arbejdet med sundhed, sikkerhed og miljøet på arbejdspladsen samt overholde gældende lovgivning om kemikaliehåndtering og arbejdsmiljø.
 
Vores produkter er hovedsageligt baseret på viden og er således immaterielle og påvirker ikke miljøet. De nødvendige ressourcer til fremstilling af vores produkter kan dog have en miljømæssig indvirkning. Af denne grund overvåger og følger vi nøje resultater samt gældende lovgivning og krav vedrørende vores aktiviteter. Vi stiller også høje krav til aktivt miljøarbejde fra vores leverandører og forsøger at minimere miljøpåvirkningen på møder og træning.
 
EcoOnlines drift skal altid foregå på en sådan måde, at medarbejdernes sundhed beskyttes, at miljøet beskyttes, og at energi og naturressourcer spares. Arbejdet omkring disse områder skal være præget af løbende forbedringer.
protect the environment concept - earth with a tree isolated over a white background

Hvad betyder det, at vi er miljøcertificerede?

Miljøcertificering betyder, at vi i EcoOnline tager ansvar for miljøet og arbejder aktivt for at minimere vores egen miljøpåvirkning.
 
Med vores tjenester og produkter hjælper vi også vores kunder med at arbejde effektivt med miljøspørgsmål relateret til kemikaliehåndtering.
 
Miljøledelsessystemet er et værktøj til at skabe orden i miljøarbejdet og til effektivt at reducere virksomhedens miljøpåvirkning.
 
  • Ved køb vælger vi primært miljømæssigt deklarerede og etiske produkter.

  • Vi har systemer og rutiner til genbrug og følger op på mængderne over tid.

  • Vi kræver, at vores rengøringsleverandører bruger miljøvenlige rengøringsmidler.
  • Vi arbejder på at minimere vores elforbrug.

  • Vi vælger primært e-mail som kommunikation og arbejder aktivt med at erstatte breve, aftaler, tilbud og DM i papirform med digitale alternativer.

  • Vores møder med kunder og internt foregår hovedsageligt online, hvilket minimerer behovet for miljøvenlige rejser. Ved længere rejser bruger vi primært tog.

  • Vi sikrer, at vores medarbejdere er tilstrækkeligt uddannede til at kunne anvende denne politik i deres daglige arbejde.

  • Vi hjælper konstant vores kunder med at forbedre deres kemiske håndtering for øget sikkerhed og et bedre miljø.

  • Læs mere om miljøcertificering i henhold til den svenske miljøbasestandard.