Brugen af farlige kemikalier er et stigende problem i samfundet, og det har store konsekvenser for både mennesker og miljøet. Derfor har EcoOnline med støtte fra myndighederne udviklet et værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at reducere antallet af deres farlige kemikalier med op til 25%.

Se hvordan Substitution fungerer i Chemical Manager >

Virksomheder, som bruger produkter, der indeholder skadelige kemikalier, kan nu søge, sammenligne og erstatte produkter baseret på information fra EcoOnlines digitale database – den største database til kemisk dokumentation i Nordeuropa.

I overensstemmelse med EU-lovgivningen

For at begrænse brugen af kemikalier og dermed beskytte mennesker og miljø, er alle virksomheder i Europa underlagt den strenge REACH-forordning. Det betyder, at farlige kemikalier ikke bør benyttes, hvis der findes et mindre skadeligt alternativ eller mindre skadelig proces. Kravet om substitution gælder særligt kemikalier, hvor der er farer for kræft, genskader, reproduktionsskader og allergi.

Hjælper med træffe bæredygtige valg

Udover den umiddelbare økonomiske gevinst, man opnår ved at reducere skadelige produkter, er der også en stor konkurrencemæssig fordel for virksomheder, der aktivt gør en indsats for at mindske sit miljøaftryk.

– Vi prøver hver dag at levere værdi til vores kunder ved at tilbyde fremtidssikre løsninger, som gør det lettere at skabe sundere, tryggere og mere bæredygtige arbejdspladser. Vi er stolte af vores kunder, som allerede mindsker risici for mere end 2 millioner ansatte. Med vores nye løsning kan vi gøre det endnu lettere for vores kunder at reducere brugen af farlige kemikalier, fortæller Göran Lindö, CEO i EcoOnline.

Göran Lindö er samtidig bekymret for, at næsten halvdelen af EcoOnlines kunder gør brug af stoffer og kemikalier, der er registreret på forskellige lister og vurderes til at være så farlige, at brugen af dem bør forbydes:

– Tendensen er tydelig; vi er vidne til, at nye stoffer bliver tilføjet til forskellige lister over kemikalier, som bør undgås i den globale forsyningskæde. Hvis et mærke, kemisk producent eller distributør ikke inkluderer et forsigtighedsprincip i sin strategi og arbejder på at finde alternativer, så er jeg bange for, at de udsætter virksomheden for risici og i værste fald opleve, at deres produkt eller stof ikke længere kan omsættes på markedet.

I tråd med FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling

Blandt FN’s 17 verdensmål finder man målet om, at der inden 2030 skal opnås miljøvenlig kemikaliehåndtering og affaldshåndtering gennem hele livscyklussen. Udslip til luft, vand og jord skal reduceres, så skadepåvirkningerne på mennesker og miljø bliver mindre. For EcoOnline har dette mål en afgørende faktor og motivation under hele udviklingsprocessen. Den projektansvarlige hos EcoOnline, Tormod Mikalsen Nedreberg, er ikke i tvivl om, hvad der skal til for at målene realiseres:

– Skal miljørisiciene reduceres, må forekomsten af farlige stoffer elimineres, hvor de kan. En stor del af arbejdet med at erstatte farlige stoffer foregår i dag manuelt, men med vores nye teknologi og machine learning kan EcoOnline revolutionere metoden til at kortlægge, identificere og reducere miljøbelastningen.

Få indsigt i, hvordan det nye værktøj fungerer her.