ECHA tilføjer syv nye stoffer til listen over informationspligtige stoffer

Kandidatlisten er EU's liste over stoffer, der anses for at være særligt farlige. Kemikalier på denne liste kaldes SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Fællesnævneren er, at de har negative langsigtede virkninger for menneskers sundhed eller miljøet.

ECHA, Det Europæiske Kemikalieagentur, har tilføjet syv nye stoffer til kandidatlisten. Derudover er bisphenol A opdateret med hormonforstyrrende egenskaber for miljøet. Kandidatlisten indeholder nu i alt 181 stoffer med særligt farlige sundheds- og miljøegenskaber, såkaldte SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern).

Farlige kemikalier i produkter er et stigende problem. At identificere hvilke kemikalier der skal registreres på kandidatlisten, er en kontinuerlig proces. Bare i perioden 2018-2020 forventes det, at 107 nye stoffer vil blive evalueret. Der er med andre ord ingen tvivl om, at kandidatlisten kommer til at indeholde flere og flere kemikalier

Det kan være dit ansvar at oplyse

Virksomheder kan have juridiske forpligtelser, når et stof bliver optaget på kandidatlisten. Disse forpligtelser kan gælde for det angivne stof selv, i blandinger eller i artikler. Blandt andet har industrien pligt til at informere offentligheden og myndighederne om salg af kemikalier og faste produkter, der indeholder stoffer, som er registreret på kandidatlisten. Endvidere kan stofferne være underlagt krav om godkendelse eller blive forbudt.

Bemærk at forbrugere også har ret til at anmode om oplysninger. Som leverandør har du 45 dage til at levere disse oplysninger. Eksempler på produkter, hvor informationskravene kan gælde, er tøj, hjemmeelektronik, værktøjer, computere og legetøj.

EcoOnline fokuserer på, at det skal være nemt at finde ud af, om et stof er underlagt regulering, og derfor opdateres vores software løbende.

Pr. 15. januar 2018 opdateres følgende stoffer i henhold til kandidatlisten:

  • 4,4′-isopropyliden-diphenol (bisphenol A; BPA)
  • chrysen
  • Benz [a] anthracen
  • Cadmiumnitrat
  • Cadmiumhydroxid
  • Cadmiumcarbonat
  • 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadeca-7,15-dien (“Dechlorane Plus” TM)
  • Reaktionsprodukter til 1,3,4-thiadiazolidin-2,5-dithion, formaldehyd og 4-heptylphenol, forgrenet og lineært (RP-HP)

Læs mere på ECHAs hjemmeside