CLP: Klassificering og mærkning

CLP er EUs forordning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier og kemikalieblandinger.

CLP er EU’s forordning om klassificering, mærkning og emballering af kemikalier og kemikalieblandinger. Alle farlige kemikalier skal, ud over fare- og sikkerhedsfraser, være tydeligt mærkede med farepiktogrammer. Mærket skal være på dansk og skal informere om risikoen ved anvendelse og opbevaring.

CLP er en del af det internationale arbejde, som skal lette verdenshandelen og sikre sundhed og miljø. Mærkningen er baseret på FN’s globalt harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS).

CLP berører alle

Den nye mærkeforordning vedkommer alle i større eller mindre grad. Selv som forbruger vil man nu se ny emballage og nye etiketter på produkter, der har farlige egenskaber. CLP har symboler, der er hvide med en rød ramme.

Har du og din virksomhed overblik og kontrol?

Producenter, leverandører eller dem, der professionelt håndterer kemikalier, skal igennem en omfattende proces som følge af CLP. Her er nogle enkle trin til den nemmeste måde at overholde forordningen:

Hvis du fremstiller, sælger, distribuerer eller importerer kemikalier:

  1. Gennemgå dine sikkerhedsdatablade og undersøg om oplysningerne overholder de nye klassificeringskrav.
  2. Sæt de nye mærker på alle dine produkter.
  3. Sørg for at dine kunder får det opdaterede sikkerhedsdatablad – hvis du ikke er omhyggelig med dette, kan det få store konsekvenser i resten af ​​værdikæden.

Hvis du håndterer kemikalier på din arbejdsplads:

  1. Uddan alle medarbejdere i hvad de nye faresymboler betyder. Et godt tip er at hænge en oversigt op, der hvor kemikalier anvendes, så informationerne er synlige for alle. Du kan for eksempel Udskrive en folder fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
  2. Undersøg om der er emballage, du selv fylder op, og sørg for, at disse er udstyret med den korrekte mærkning.
  3. Opdater risikovurderingen og find ud af om den nye klassificering påvirker din risiko. Det kan være, du bliver overrasket.
  4. Kræv af dine leverandører at produkterne mærkes med CLP-mærkningen.

Derudover kan vi anbefale at læse mere information på Det Europæiske Kemikalieagenturs hjemmeside (ECHA).

Sidste frist for implementering af CLP-mærkning på rene kemikalier var 1. december 2012. For kemikalieblandinger trådte forordningerne i kraft i juni 2015, med den sidste frist i juni 2017.

Implementering af ​​CLP indebærer at R- og S-sætninger erstattes af H- og P-sætninger, og de orange faresymboler erstattes af røde og hvide farepiktogrammer.

Læs mere om vores CLP-tilpassede løsninger.