Regler for sikkerhedsdatablade

Sikkerhedsdatabladet som talerør for kemikalielovgivningen Sikkerhedsdatabladet kan ses som en del af rygraden i hele kemikalielovgivningen. Sikkerhedsdatabladet (SDS) er den måde, hvorpå informationen bliver formidlet ned gennem kæden....

Sikkerhedsdatabladet som talerør for kemikalielovgivningen

Sikkerhedsdatabladet kan ses som en del af rygraden i hele kemikalielovgivningen. Sikkerhedsdatabladet (SDS) er den måde, hvorpå informationen bliver formidlet ned gennem kæden. Det er her kvaliteten bliver skabt, og det er her det gode arbejdsmiljø starter, når vi taler om kemi.

REACH-forordningen

REACH-forordningen er et stykke revolutionerende kemikalielovgivning, som EU vedtog i 2006. Formålet var at søge at afdække farligheden i kemiske stoffer i Europa på en måde, man ikke havde gjort før. Og det stillede nogle helt nye krav til producenter og virksomheder i Europa.

Der hvor sikkerhedsdatabladet kommer ind i billedet, er når du er blevet klar over hvor farligt et stof eller produkt er – for så skal det kommunikeres ud til alle, som skal bruge det. Og det bruger man et SDS til. Det fortæller om, hvor farligt noget er, hvordan man håndterer det, hvordan man skaffer sig af med det os.

Målet er at sikre et højt niveau af sikkerhed for mennesker og miljø – blandt andet ved at afdække farlighed af de kemiske materialer, som forhandles i EU.

For at kommunikere farlighed og risiko forpligter REACH-leverandører af kemiske materialer sig til at udarbejde et sikkerhedsdatablad. Det er leverandørens ansvar at sende nye SDS’er til dig, når væsentlig information har ændret sig. Eller omvendt: Modtager du et kemisk materiale er du berettiget til at spørge efter et SDS for det.

 

Nye regler for sikkerhedsdatablade

Der kommer ofte nye regler og ændringer i kemikalielovgivningen. Og en af dem vil vi kort gennemgå her.

Helt nyt er det nu ikke længere, men i 2020 kom der en ændring i EU kommissionens forordning 2020/878, der introducerede nogle ændringer til, hvad et sikkerhedsdatablad skal indeholde. Disse ’nye regler’ for sikkerhedsdatablade betyder, at fra 2023 skal alle SDS’er følge det nye format, der inkluderer:

  • Krav om UFI-kode skal fremgå i sektion 1
  • Fokus på hormonforstyrrende stoffer og materialer på nano-form
  • Øget krav til detaljegraden af stofinformation i sektion 3 (angivelse af M-faktorer, specifikke koncentrationsgrænser, ATE-værdier)
  • Introduktion af næsten 40 nye fysiske/kemiske parametre, man kan angive information om i sektion 9

Alle SDS’er har måttet følge det nye format siden 1/1-2021. Og alle SDS skal følge det nye format fra den 1/1-2023, hvor overgangsperioden slutter. I bund og grund er ændringen et løft af den information, der skal være i et sikkerhedsdatablad.

 

Hvordan ved man, om sikkerhedsdatabladet følger de nyeste regler?

Det skal stå i headeren på sikkerhedsdatabladet, hvilken forordning det følger, så derfor kan du altid se, om dine SDS’er lever op til de gældende regler. Følger de ikke den nye forordning, kan du faktisk stille krav om dette.

Læs også indlægget 'Alt du skal vide om sikkerhedsdatablade' her >


Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
Hvad er et godt arbejdsmiljø?

I dette indlæg vil vi forsøge at beskrive, hvad et godt arbejdsmiljø er, og hvilke faktorer der spiller ind, hvis man...

| Kemikaliestyring
7 vigtige facts om bæredygtighed relateret til arbejdsmiljø

Vores samfund har gjort store fremskridt i det sidste århundrede, både økonomisk, teknologisk og socialt. Men disse...

| Kemikaliestyring
Sådan håndterer du ulykker og nærved-hændelser på arbejdspladsen

Vidste du, at ca. 50% af alle hændelser i virksomheder i Danmark aldrig bliver indrapporteret? Det viser en tidligere...