Nærved-ulykker: En anden tilgang til en velkendt udfordring

En arbejder går gennem en byggeplads, træder over forlængerledninger og planker fra en nærliggende stilladsopstilling. Han vender et hjørne og kolliderer næsten med en af sine kollegaer. Han forsøger at undgå kollisionen ved at træde til...

Skrevet af Shane Irwin

En arbejder går gennem en byggeplads, træder over forlængerledninger og planker fra en nærliggende stilladsopstilling. Han vender et hjørne og kolliderer næsten med en af sine kollegaer. Han forsøger at undgå kollisionen ved at træde til siden og spilder sin varme kaffe på hans kedeldragt i processen. Dette bringer ham ubevidst til at gå tilbage og støde på en stabelhylde, hvorpå en hammer er placeret tæt på kanten af den anden række af hylder. Hammeren falder og rammer jorden.

Ingen kommer til skade i dette tænkte scenarie. Imidlertid har arbejdstageren netop oplevet flere situationer med nærved-ulykker. Enhver af dem kunne have forårsaget en alvorlig skade.

 

Det er af afgørende betydning, at du får registreret og anmeldt nærved-ulykker. Det er vigtigt for en stærk sikkerhedskultur og kan give dig stor indsigt i potentielle problemområder på din arbejdsplads. En nærved-ulykke er defineret som en hændelse, der kunne have resulteret i personskade, sygdom eller materielle skader, men af en eller anden grund ikke skete. Ofte tilskrives det et spørgsmål om timing eller rent held. At indrapporterede nærved-ulykker kan være en vigtig kilde til information i den risikovurdering du laver for din arbejdsplads.

1. Hvad er en nærved-ulykke?
2. Incitamentet til at anmelde nærved-ulykker kan være problematisk
2.1 Overvej at kalde det for ”HSE-observationer” i stedet for ”usikre handlinger”
2.2 Hvis du har brug for at skabe incitament, så  motivér til at medarbejdere foretager en HSE-observation, før en nærved-ulykke finder sted
2.3 Træn alle i virksomheden til at forstå de forskellige kategorier af hændelser
2.4 Uddan din arbejdsmiljøorganisation til at forstå dataene og bedømme farlighed
2.5 Udvikl systemer til at fange og analysere dataene
2.6 Knyt HSE-observationer til medarbejdernes præstationer

 

New call-to-action

 

Hvad er en nærved-ulykke?

Når det gælder anvendelsen af disse definitioner i praktiske situationer, diskuterer sikkerhedsfagfolk ofte de grå områder. Hvis du var en flue på væggen i en arbejdsmiljøorganisations ugentlige møde, ville du på et tidspunkt komme til at høre diskussioner som for eksempel:

  • Ser vi på en ødelagt flise som et resultat af en faldet genstand som en nærved-ulykke eller ejendomsskade?
  • Ingen var der på det tidspunkt, så hvorfor skulle vi betragte det som en nærved-ulykke?
  • Vi har modtaget en række rapporter om nærved-ulykker - har vi virkelig brug for at undersøge dem alle?
  • Ingen har brugt trinstigen med det løse trin endnu, så hvorfor klassificerer vi dette som en nærved-ulykke?
  • Kan jeg betragte hændelsen, hvor personer gik under en tung belastning med risiko for muskel- og skeletlidelser, som en nærved-ulykke?

Mange af disse spørgsmål stilles ofte, da virksomheder ikke altid kommer nok i detaljer, når det kommer til at definere hændelseskategorier. Tag endelig ikke fejl - en nærved-ulykke er en hændelse, der allerede er sket. Diskussioner som ovennævnte bliver ofte mere intense, jo flere parter der er involveret, særligt når det kommer til rapportkvoter om nærved-ulykker, KPI'er eller den mest betydningsfulde af alle - incitamenter til rapportering af nærved-ulykker!

Rapportér nemt virksomhedens nærved-ulykker med EcoOnline EHS >

 

Definitionen på en nærved-ulykke diskuteres ofte i arbejdsmiljøorganisationen

 

 

Incitamentet til at anmelde nærved-ulykker kan være problematisk

At give et incitament eller have en generel kvote for anmeldelse af nærved-ulykker er en praksis, som nogle organisationer bruger. Selvom det er velment og har potentiale til at skabe en god rapporteringskultur, så lever slutresultaterne ofte ikke op til forventningerne.

Ledere og arbejdsmiljøpersonale, der er med til at implementere sådanne programmer, vil kunne nikke genkendende til nogle af nedenstående problemer:

  • Størstedelen af rapporterne om nærved-ulykker er faktisk ikke i nærheden af uheld, da medarbejderne har taget fejl af deres kategorier i skemaet. Tilskyndelsen driver dem imidlertid til at indberette noget under kategorien ”nærved-ulykke”
  • Samme rapporter fra nærved-ulykker bliver sendt igen og igen
  • Forfalskede scenarier om nærved-ulykker bliver indsendt
  • Rapporter om nærved-ulykker begynder først at blive registreret, når afdelingslederen begynder at blive nøjeregnende med det - et par få indsendes, og så går alt tilbage til det normale

Den dårlige nyhed er, at sådanne problemer sandsynligvis vil være meget større, end hvad de fleste i virksomheden opfatter, når det kommer til motiverede rapporter om nærved-ulykker.

For at få de bedste data, der hjælper med at belyse fremtidige ulykker, er det vigtigt at forstå forskellen mellem usikre forhold, usikre handlinger og nærved-ulykker. Følgende billede illustrerer de forskellige definitioner:

 

Forskellen på usikre forhold, usikre handlinger og nærved-ulykker

 

For at forbedre denne proces skal du muligvis overveje nogle af nedenstående praktiske foranstaltninger, der sandsynligvis forbedrer rapportering af nærved-ulykker i din virksomhed.

Overvej at kalde det for ”HSE-observationer” i stedet for ”usikre handlinger”

Måske kan du overveje en mere proaktiv mekanisme, hvor medarbejderne kan rapportere usikre forhold, handlinger såvel som nærved-ulykker f.eks. gennem en app. Ved at fokusere på HSE-observationer kunne du meget vel reducere antallet af nærved-ulykker.

Vi har før brugt udtrykket “HSE-observationer” og udviklet formularer, der gør det muligt for medarbejderne at fremhæve kategorien og beskrive, hvad de har set. Af erfaring er størstedelen af fundene sandsynligvis ”usikre forhold”, efterfulgt af ”usikre handlinger” og derefter ”undgåelse af en nærved-ulykke” på grund af observationen.

Mange organisationer kan også se kategorien ”usikker handling” som en del af deres adfærdssikkerhedsprogrammer og vil måske overveje andre metoder til at indsamle de bestemte data.

Hvis du har brug for at skabe incitament, så  motivér til at medarbejdere foretager en HSE-observation, før en nærved-ulykke finder sted

For bedre at eliminere problemer, som at skulle rapportere en nærved-ulykke ved af at have det bundet til medarbejderkvoter eller incitamenter, kan det være en god ide at belønne den positive adfærd, når en medarbejder udfører en ”HSE-observation”.

I denne situation behøver de ikke at være forpligtet til at gå og aktivt søge efter nærved-ulykker og kan bruge processen til at identificere usikre forhold på arbejdspladsen. Det er en mere proaktiv tilgang end at vente på, at en farlig situation skal præsentere sig. Du skal altid huske, at incitamenter bedst fungerer som en belønning for en adfærd - ikke for et resultat.

Træn alle i virksomheden til at forstå de forskellige kategorier af hændelser

Så snart nye medarbejderne tilslutter sig din virksomhed, så skal de forstå forskellene mellem ulykker, nærved-ulykker, usikre handlinger og usikre forhold. Dette vil give din virksomhed mulighed for at modtage meget bedre information om risikobetonede aktiviteter på og dermed forbedre sikkerheden på arbejdspladsen.

At forklare kategorierne skal være noget af det væsentlige ved din virksomheds generelle sundheds- og sikkerheds- eller introduktionsuddannelse. Dette element i uddannelsen skal omfatte alle lige fra juniorpersonale hele vejen til virksomhedens administrerende direktør.

 

Kurser i at forstå forskellen mellem nærved ulykker og andre observationer er essentiel

 

Uddan din arbejdsmiljøorganisation til at forstå dataene og bedømme farlighed

Svaret på det almindelige spørgsmål om ”undersøger vi alle nærved-ulykker” har ikke altid et simpelt og direkte svar. Meget ekspertise, forståelse af virksomhedskulturen, forståelse af arbejdspladsrisici og kritikken af hændelsen kommer i spil, når det spørgsmål skal besvares.

Generelt vil en arbejdsmiljøorganisation kategorisere nærved-ulykker i enten højt eller lavt potentiale. Højt potentiale er en gruppering af situationer, der kunne have resulteret i betydelig skade, miljø- eller ejendomsskade, ofte undersøgt på lignende måde som en faktisk ulykke. En lavpotentiel nærved-ulykke refererer til hændelser, som ikke er for betydningsfulde, og hvor det generelt kun kræver opmærksomhed for at forhindre fremtidige forekomster.

Som domæneeksperter er arbejdsmiljøorganisation bedst egnede til at træffe denne beslutning. De skal udvikle de korrekte procedurer for at bestemme kritik, anvende de korrekte hændelsesanalyseteknikker og være i stand til at forhindre, at problemet opstår gennem en række anbefalinger og handlinger.

Er du i tvivl om, hvad en arbejdsmiljøorganisation er, og hvad der påkræves i netop din virksomhed? I dette blogindlæg stiller vi skarpt på arbejdsmiljøloven og kravene til arbejdsmiljøarbejdet i forskellige størrelse virksomheder. Arbejdsmiljø - lær alt, du skal vide, på ti minutter >

Udvikl systemer til at fange og analysere dataene

I større organisationer er det sandsynligt, at hundreder af sådanne rapporter modtages månedligt. Arbejdsmiljøorganisationer har normalt til opgave at gennemgå dataene for at bestemme, hvad der er vigtigt og hvad ikke. I mange virksomheder lægger dette en enorm belastning på menneskelige ressourcer, medmindre den rigtige support kan opnås ved brug af gode IT-systemer.

Nogle organisationer udvikler muligvis databaser, hvor rapporter kan uploades elektronisk direkte til et fælles netværk. Sådanne systemer tillader også bedre analyse og sporing af alle handlinger som et resultat af fundene.

Knyt HSE-observationer til medarbejdernes præstationer

For at udvikle en stærkere rapporteringskultur i hele din virksomhed kan det være en idé at indstille et målrettet antal observationer, som en medarbejder skal foretage på månedlig basis. Dette kan også gennemgås af en manager eller arbejdsmiljøansvarlig på årsbasis eller på halvårlig basis og være en faktor, der tages i betragtning, når man giver feedback til medarbejderen.

Dette kan være en god måde at demonstrere vigtigheden af sundhed og sikkerhed i en organisation og fremhæver ledelsens engagement over for sagen yderligere.

Rapportering og undersøgelse af betydelige nærved-ulykker er medvirkende til at forhindre skader. Nærved-ulykker er virkelig en gratis læringsmulighed, fordi det signalerer et potentielt problem uden at resultere i skade eller tab. Usikre handlinger og forhold, der fører til ulykker, er endnu mere kritiske for sikker udførelse af enhver aktivitet, og systemer skal være på plads for at fange dem.

Hvis dit nuværende sikkerhedsprogram ikke inkluderer et obligatorisk krav til rapportering af nærved-ulykker eller usikre forhold, bør du stærkt overveje, om det skal være det. Enhver rapporteringsmekanisme bør også medtage usikre forhold og en klar sondring deraf for at sikre, at de korrekte data altid indfanges. Denne forpligtelse til løbende forbedring vil demonstrere vigtigheden af sikkerhed for alle ansatte.

Livet giver os ikke altid advarselsskilte, men når det sker, skal vi være opmærksomme på dem. At have en intern HSE-observations- og undersøgelsesstruktur er kritisk for den samlede indsats til reduktion af ulykker. At være i stand til at forudse og undgå hændelser er langt billigere end at reagere på dem.

 

New call-to-action


Author Shane Irwin

Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
Julemandens 12 risici på arbejdspladsen

Julemanden gør klar til jul. Foran sig har han milliardvis af gaver og hel jordklode, som skal dækkes på kun et enkelt...

| Kemikaliestyring
Kemisk Arbejdsmiljø: Få styr på det basale, du skal vide

Kemisk arbejdsmiljø går under din virksomheds generelle arbejdsmiljø. Du får her vores bud på helt basale ting, du skal...

| Kemikaliestyring
Kemisk Risikovurdering: Skema/skabelon

Den kemiske APV er lovpligtig. Vi har gjort den simpel for dig. Hent vores trin-for-trin-skabelon, så du kan komme...