EcoOnline Blog

CLP-forordningen: Klassificering og mærkning af kemikalier

Her kan du få det fulde overblik over CLP-forordningen, der fastsætter, hvordan farlige kemiske stoffer og blandinger (kemikalier) skal klassificeres, mærkes og...

Læs mere

Farlige stoffer på arbejdspladsen - de mest udsatte brancher

Der er langt imellem de virksomheder og organisationer, som slet ikke håndterer farlige stoffer og materialer. Nogle er dog mere udsatte end andre, og I det føl...

Læs mere

Dine 6 lovmæssige pligter til dokumentation af farlige stoffer og materialer

Om sikkerhedsdatablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, kemisk APV og hvad du som arbejdsgiver eller arbejdsmiljørepræsentant er lovmæssigt forpligtet til at gøre...

Læs mere

Form Title