Regler for kemisk APV fra Arbejdstilsynet

Den 1. juli 2019 ophævede Arbejdstilsynet kravet om de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Nu skal du i stedet forholde dig til den kemiske APV - også kaldet kemisk risikovurdering. Men hvad er forskellen ? Og hvad betyder det...

Skrevet af Jonas Pedersen

Den 1. juli 2019 ophævede Arbejdstilsynet kravet om de skriftlige arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Nu skal du i stedet forholde dig til den kemiske APV - også kaldet kemisk risikovurdering. Men hvad er forskellen ? Og hvad betyder det egentlig i praksis for dig? Bliv klogere her.

 

APB samlede støv på hylderne. Den kemiske risikovurdering kan faktisk anvendes.

Den skriftlige arbejdspladsbrugsanvisning samlede for meget støv ude på kontorhylderne uden at blive brugt til at informere ordentligt om kemisk sikkerhed. Den er nu erstattet af den kemiske risikovurdering (kemisk APV), som i langt højere grad er anvendelig i den virkelige verden.

For til forskel fra APB´en, kan den kemiske APV faktisk anvendes til instruktion. Nu skal du nemlig risikovurdere hele arbejdsprocessen rundt om et kemikalie. Ikke kun selve kemikaliet eller stoffet. 

Og det tog APB´en ikke højde for.Her skulle du bare vurdere risiciene ved hvert enkelt stof - og mindre på, hvordan du faktisk håndterede stoffet, hvorfor den grundlæggene manglede et vigtigt perspektiv.

 

Kemisk risikovurdering skal laves og dokumenteres i alle virksomheder, der håndterer kemi

Kemisk risikovurdering er en del af den generelle kemikaliestyring og skal laves på alle arbejdspladser, som håndterer, opbevarer, eller producerer farlige kemiske stoffer og produkter, eller hvor produkterne bliver farlige gennem måden, de anvendes på. Dette kan du læse mere om på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Lovændringen fra APB til kemisk APV har ikke ændret på dokumentationskravet; din virksomhed har stadig dokumentationskrav på alle farlige kemikalier. Jeres produktoversigt over farlige kemikalier er den, der tages udgangspunkt i ved en kemisk risikovurdering. 

 

Læs vores gratis guide til kemisk risikovurdering >

 

Målet er at instruere bedre i kemisk håndtering

Baggrunden for lovændringen beror på en formodning om, at hvis vi begynder at tænke i hele arbejdsprocessen omkring farlige produkter, kan vi minimere sandsynligheden for ulykker og nærved-ulykker.

Derfor vil man fra arbejdsgivers side fremadrettet fokusere mere på ordentlig oplæring og instruktion i forhold til kemi. Arbejdstilsynet har nemlig vurderinget, at manglende instruktion ofte er grunden til usunde og skadelige arbejdsprocesser. Den kemiske risikovrudering giver derfor god mening, fordi den tænker ud over det enkelt stof og tænker konteksten ind.

 

Reglerne for sikkerhedsdatablade gælder fortsat

Arbejdstilsynet er ansvarlige for at håndhæve reglerne i den Europæiske REACH-forordning. Og her gælder følgende fortsat: Du skal have alle sikkerhedsdatabladene for dine kemiske produkter tilgængelige for dine medarbejdere; sikkerhedsdatabladene skal holdes opdaterede; og du skal stadig gemme dem i 10 år efter endt brug, så myndighederne kan overvåge skadelige langtidseffekter. Alle disse funktioner kan du gøre nemmere med EcoOnlines Chemical Manager.

Sikkerhedsdatabladene lægger derudover grundstenen til den lovpligtige kemiske APV.

 

Hvad er kemisk APV - og hvordan er den anderledes?

Den kemiske APV er en del af den almindelige APV. Den beskriver kemisk risiko og sikkerhed på arbejdspladsen og er med til at sikre, at din virksomhed kan arbejde med stoffer og materialer på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Kemisk APV minder meget om en APB; du skal stadig tage højde for, hvordan stoffer bliver brugt, hvilke farer det indebærer og redegøre for, hvilke forebyggende foranstaltninger og personlige værnemidler. Men en af de store forskelle er selve risikoen.

I skal som arbejdsplads nu tage stilling til eksponeringsvarighed og -hyppighed ved jeres kemiske risikovurderinger og på den måde sætte en risikovurdering på dem. 

 

Øget fokus på instruktion

Ifølge de nye regler vil arbejdstilsynet fremover fokusere mere på, at medarbejdere bliver instrueret ordentligt i sikker håndtering af farlige stoffer og materialer.


Ifølge bekendtgørelsen skal de ansatte modtage tilstrækkelig instruktion i sikker brug af kemi

Kilde: Retsinformation.dk


Vil du undgå anmærkninger, når Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor vigtigt at du har styr på to ting:

 1. At du har sørget for en grundig, både mundtlig og skriftlig, instruktion i sikker anvendelse.
 2. At alle medarbejdere har adgang til sikkerhedsoplysningerne på skrift efter instruktionen.

EcoOnlines e-læringsværktøj kan hjælpe jer med den opgave. Her kan jeres medarbejdere tilgå korte instruktionsvideoer, og I kan tracke på deres fremskridt og dokumentere jeres indsats med oplæring og instruktion. Læs mere om Learning Manager her.

 

Læs vores gratis guide til kemisk risikovurdering >

 

Sådan udarbejder du den kemiske APV

I en kemisk APV skal du som arbejdsmiljøansvarlig for din arbejdsplads gennemgå og vurdere følgende spørgsmål:

 • Hvilke stoffer og materialer er farlige, og på hvilken måde?
 • Hvordan og hvor meget udsættes medarbejderne for materialerne?
 • Hvordan bruger vi materialerne, f.eks. blanding og påføringsmetoder?
 • Hvilke forebyggende foranstaltninger, f.eks. afspærring, udluftning, ventilation og brug af værnemidler skal vi træffe?
 • Du skal derudover lave en liste over alle de produkter, I bruger i virksomheden.

 

Ved at besvare disse spørgsmål udarbejder du altså den kemiske APV, som også kaldes "kemisk risikovurdering". Hvis du ved udarbejdelsen af den kemiske APV finder kemiske risici på din arbejdsplads, skal du tage dem med i handlingsplanen for den almindelige APV. Den kemiske APV skal være skriftlig og gøres tilgængelig for de ansatte.

 

Førhen skulle du lave en arbejdspladsbrugsanvisning på hvert enkelt faremærket kemisk produkt (Læs om CLP mærkning af kemikalier her). I stedet anbefaler Arbejdstilsynet nu, at du foretager den kemiske risikovurdering ud fra en bestemt arbejdsproces.

I én arbejdsproces kan du f.eks. rutinemæssigt bruge tre forskellige kemiske produkter. For at forenkle arbejdet og samtidig gøre det lettere for medarbejderen at overskue, bør du nu lave en kemisk risikovurdering, hvor du tager højde for alle tre produkter, og hvordan de anvendes.

Her er det vigtigt, at du overvejer ALLE kilder til eksponering. To ufarlige produkter kan f.eks. reagere kemisk med hinanden og producere et farligt stof i en arbejdsproces. Et eksempel på dette er når kemikalier sammenblandes og danner en giftig gas. Farlige eksponeringer kan også skabes som direkte produkt af arbejdsprocessen, som f.eks. ved svejserøg.

Efter en grundig risikovurdering bør du så anbefale foranstaltninger og personlige værnemidler ud fra de farligste kemikalier i arbejdsprocessen. Husk at dette skal være skriftligt og gøres tilgængeligt for medarbejderne.


 

Gør din kemiske håndtering nemmere med Chemical Manager

Med EcoOnlines Chemical Manager kan du nemt holde du styr på din kemiske dokumentation og kommunikation. Du kan bl.a.:

 • Finde dine SDS'er i Nordens største SDS database (80.000+ SDS´er)
 • Løbende holde dine SDS'er opdaterede
 • Oprette kemisk APV med automatisk udtræk af info fra sikkerhedsdatablade
 • Dokumentere compliance

Chemical Manager lever selvfølgelig op til de gældende lovkrav, så du sikrer, at du (altid) overholder reglerne - og kan dokumentere det. 

 

New call-to-action

 


Vores relaterede indlæg

| Kemikaliestyring
H- og P-sætninger: Den komplette liste

Hvad er en faresætning? Hvad er forskellen mellem H- og P-sætninger? Hvad skal du bruge dem til? Og hvor mange findes...

| Kemikaliestyring
Håndtering af kemikalier: En indflyvning i regler og begreber, du skal kende til

I din virksomhed gøres der med garanti brug af kemikalier i en eller anden udstrækning. Visse af disse kemikalier kan...

| Kemikaliestyring
Fysisk arbejdsmiljø: Bliv klogere på reglerne for virksomhedens rammer

I 2019/20 var muskel- og skeletbesvær årsag til 30 % af alle arbejdsrelaterede sygdomstilfælde og til 27 % af alle...